ἀνῄειν

ἀνῄειν
ἄνειμι
go up
imperf ind act 1st sg
ἄνειμι
go up
imperf ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”